Høring - endring av grense for Hansemakerkilen naturreservat

Høringsfrist:
15. oktober 2021 23.59

Et forslag om å endre grensen for Hansemakerkilen naturreservat i Sarpsborg kommune er nå ute på høring. Alle kan uttale seg til forslaget innen 15.10.2021

 

Publisert 14.09.2021

Se mer informasjon i vår nyhetssak om forslaget til grenseendring. Du finner informasjonen ved å trykke her eller i lenken til høyre.

Uttalelser til forslaget sendes innen 15.10.2021 på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no

Alternativt kan uttalelser sendes per post til:

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss.

Husk å oppgi saksnummer 2020/2505 i tittelen i høringsuttalelsen.

Høringsfrist:
15. oktober 2021 23.59