Høring av endring i RMP forskriften for Oslo og Viken

Høringsfrist:
7. mai 2021

Vi har på høring et forslag til endring i forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oslo og Viken. Alle som ønsker det kan svare på høringen.

Publisert 26.03.2021

Høringsbrevet og forslag til endring av forskriften finner du i kolonnen til høyre. Adresselista ser dere av høringsbrevet.

Høringsuttalelse sendes oss skriftlig innen 7. mai 2021 på e-post til vårt postmottak sfovpost@statsforvalteren.no 

eller i brev

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2021/9755