Høring av forslag om vern av skog

Høringsfrist:
13. mai 2021

Vi har på høring forslag om vern av seks skogområder i Viken. Alle som ønsker det kan si sin mening og gi innspill til verneforslagene.

Publisert 14.03.2021

Se mere informasjon i vår nyhettsak om verneforslagene som du finner ved å trykke her.

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 13. mai 2021 på e-post 

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2021/8652 og navn på området innspillet gjelder.

Høringsfrist:
13. mai 2021

Kontaktpersoner