Søknad om tillatelse til utslipp av dekantvann til Kolbotnvann

Høringsfrist:
3. desember 2020

Stangåsen Vannbehandlingsanlegg har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av dekantvann til Kolbotnvann i Nordre Follo kommune. 

Publisert 03.11.2020

Det planlegges å etablere slambehandlingsanlegg for Stangåsen Vannbehandlingsanlegg ved Nedre Ekornrud som ligger i sydenden av Kolbotnvann i Nordre Follo kommune. Dette anlegget skal avvanne slam og spylevann som kan deles inn i tre fraksjoner; dekantvann, rejektvann og vannverkslam. Dekantvannet som tas opp fra toppen av fortykkeren er det ønskelig å kunne lede til Kolbotnvann. Dersom vannet skal pumpes tilbake til Stangåsen Vannbehandlingsanlegg vil dette kunne føre til problemer i vannbehandlingen. Dette vil føre inn vann med dårligere kvalitet, lavere pH og alkalitet, enn vann fra anleggets kilde som er Gjersjøen. Det søkes derfor om tillatelse til å slippe ut inntil 365 000 m3 dekantvann per år til Kolbotnvannet. For nærmere beskrivelse av utslippet vises det til søknaden punkt 5.1 Utslipp til vann.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 3. desember 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/31618. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
3. desember 2020