Søknad om mudring i Bergerbukta i Drammen kommune

Høringsfrist:
3. desember 2020

Berger Båtforening har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Bergerbukta i Drammen kommune. 

Publisert 03.11.2020

Berger båtforening søker om tillatelse til å mudre inntil 3500 m3 masser ved Berger båtforening (gbnr. 301/1) i Drammen kommune. Det søkes om å få gjennomføre arbeidene over en periode på 3 år (ca. 1000 m3 i året), og arbeidene planlegges gjennomført med gravemaskin og grabbmudring. Det er foreløpig ikke bestemt hvorvidt arbeidene skal gjennomføres fra land eller sjø. Sedimentundersøkelser i tiltaksområdet har avdekket enkelte PAH-forbindelser i tilstandsklasse III-IV (moderat-dårlig). Mudrede masser planlegges enten deponert i sjø eller på land.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 3. desember 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/12199. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
3. desember 2020