Søknad om tillatelse til peling ved Lindøya Øst, Lindøya Vest og Nakkholmen

Høringsfrist:
30. november 2020

Oslo Havn KF søker om tillatelse etter forurensningsloven til nedsetting av peler ved Lindøya Øst, Lindøya Vest og Nakkholmen i Oslo kommune. 

Publisert 02.11.2020

I forbindelse med opprustning av eksisterende øybrygger ved Lindøya Øst, Lindøya Vest og Nakkholmen skal eksisterende brygger som står på peler rives. De eksisterende pelene skal fjernes og det skal settes nye peler ved hver brygge. Områdene som blir berørt er henholdsvis 120 m2, 230 m2 og 150 m2 ved de tre bryggene. Det er estimert at det vil være behov for 4 stålkjernepeler ved Lindøya Øst og Nakkholmen, og 12 stålkjernepeler ved Lindøya Vest.

Det planlegges å etablere siltgardin og turbiditetsmålinger som avbøtende tiltak.

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i menyen til høyre

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 30. november 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/35152.

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse.