Oppstart av arbeidet med vern av 19 skogområder

Høringsfrist:
30. november 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken starter arbeidet med vern av 19 skogområder i Viken. 

Publisert 06.11.2020

Se informasjon i nyhetssaken ved å trykke på linken, og send dine innspill innen 30. november 2020 på:

e-post: fmovpost@fylkesmannen.no

eller til postadresse: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken
postboks 325
1502 Moss

Høringsfrist:
30. november 2020