Søknad om tillatelse til midlertidig utslipp av renset sigevann fra Borge pukkverk deponi

Høringsfrist:
24. april 2020 23.59

Borge pukkverk deponi har søkt om tillatelse til å slippe ut renset sigevann. Du kan komme med uttalelse til søknaden innen 24. april 2020. 

Publisert 27.03.2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 26. mars 2020 mottatt søknad fra Ole & Peder Ødegaard AS og Norsk Gjenvinning m3 AS om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av renset sigevann til Moumbekken ved Borge pukkverk deponi i Fredrikstad kommune. Utslippet vil være tidsbegrenset til en periode på 12 uker.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden og andre relaterte dokumenter kan leses i menyen til høyre. 

Høringsuttalelser sendes innen 24.april 2020 til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss
eller på epost til fmovpost@fylkesmannen.no
Høringsuttalelser må merkes med saksnummer 2019/14665

Høringsfrist:
24. april 2020 23.59