Bedre helsehjelp etter overdose

Kapittel "Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose" i pakkeforløp Rusbehandling (TSB) er publisert. Det nye kapittelet beskriver tiltak som skal bidra til å sikre at alle får behandling og videre oppfølging etter en overdose. Kapittelet introduserer blant annet et "angrekort".

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.09.2021

"Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose" er et nytt kapittel som beskriver tiltak som skal bidra til å sikre et likeverdig og godt behandlingstilbud, og skal bidra til bedre samarbeid og dialog mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, innenfor både somatikk, psykisk helsevern og TSB.

Kapittelet trer i kraft fra 1. januar 2022.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Helsedirektoratet: