Nav styrker internkontrollen

11 av 16 Nav-kontor i Oslo og Viken konkluderte med lovbrudd etter å ha gjennomgått egen praksis ved etterbetalt trygdeytelse. Samtlige har en plan for å rette opp i forholdene. 

Publisert 18.06.2021

Vi inviterte 20 av Nav-kontorene i Oslo og Viken til en egenvurdering første halvår 2021. 16 Nav-kontor takket ja. Vi bisto med materiale og metoder for bruk i egenvurderingen og for erfaringsdeling og gjennomgang av regelverket. Ved å bruke egenvurdering istedenfor vanlig tilsynsgjennomgang, får kontorene bedre grunnlag for å rette opp feil.

Erfaringsdeling gir læring

En av utfordringene vi har erfart fra klagesaker, og som tilsynet viser, er at Nav-kontorene ikke alltid får nødvendig opplysninger om brutto og netto etterbetalingsbeløp fra statlig side i Nav før de må fatte vedtak. Nav-kontorene har dermed ikke alltid den påkrevde informasjonen fra Nav Forvaltning og grunnlaget for vedtaket, til å lage et forståelig vedtak til den vedtaket er rettet mot. Dette ligger utenfor hva Nav-kontoret selv kan endre, og var dermed ikke del av tilsyn nå. Vi har heller gjennom tilsynet bistått med egenkontrollen.

De Nav-kontorene som deltok, har vært positiv til å delta. De har fått gjennomgått egen praksis og fått mulighet til å rette opp og forbedre denne.  Det er viktig for innbyggernes rettsikkerhet, herunder å forstå hvorfor vedtaket er fattet.

Å benytte egenvurdering og deretter en erfaringsutveksling mellom Nav-kontorene gir læring og fører til forbedringer i tjenesten. Blant de Nav-kontorene som konkluderte med at de ikke hadde lovbrudd, var det flere som allerede har planer om forbedringer og justeringer.

Når flere kommuner

- Bruk av egenvurdering gir også Statsforvalteren mulighet til å nå flere kommuner, samtidig som kommunen selv får anledning til å gjøre en grundig evaluering av sin egen tjeneste. Nav-kontorene melder at det er lettere å rette opp enn etter vanlige tilsyn. Sluttresultatet har vist seg å øke kvaliteten på tjenesten, sier seniorrådgiver Nina Westby Evensen i Sosial- og barnevernavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren vi i løpet av høsten 2021 invitere til et nettmøte med Nav-kontorene om hvordan arbeidet med å rette lovbruddene og forbedre arbeidet med refusjon har gått.

Les rapporten (se lenke)

Rapport etter egenvurdering