Informasjonsskriv 3/2019

Oversendelse av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.02.2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken behandler mange klagesaker hvert år. For at vi skal få behandlet sakene så raskt og grundig som mulig, er det viktig at de er gode og oversiktlige. Informasjonsskriv nr. 3/2019 omhandler fremgangsmåten i klagesaker som sendes til Fylkesmannen fra Nav-kontorene.

Med dette skrivet ønsker vi å bidra til at dere som behandler klagesaker får tilstrekkelig kunnskap om hvordan dere skal gå fram i klagesaksbehandlingen, og for å sikre at brukernes rettssikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt.

Informasjonsskrivet inneholder:

  1. Generelt om klagesaksbehandlingen
  2. Mal for oversendelsesskjema til klagesak
  3. Oversikt over dokumenter som skal følge klagesaken
  4. Punkter for saksframstilling i klagesak med Fylkesmannens kommentarer