Fylkesmannens kompetansehevende tiltak innen tjenesten økonomisk rådgivning i 2020

Fylkesmannen vil med kurs og konferanser bidra til at ansatte i kommunene kan gi innbyggerne god rådgivning innen personlig økonomi og gjeldsproblemer. Vi tilbyr derfor en meny av kurs for ansatte som skal hjelpe innbyggerne, og tilbudet er tilpasset det nivå tjenesten økonomisk rådgivning skal gis på.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2020

Basiskurs

Dette kurset skal gi deg kunnskap om risikofaktorer for, og hvordan man forebygger, økonomiske problemer. Kurset skal gjøre deg i bevisst på å avdekke personer som har økonomiske bekymringer og problemer, og skal gi deg kunnskap om når en person med økonomiske problemer har rett til et vedtak fra Nav-kontoret om å få hjelp med problemene. På kurset skal du få kunnskap om mulige tiltak, som hvordan håndtere det å få utleggstrekk i inntekten.

Målgruppen for kurset er deg som arbeider i kommunen innen fagområder som bolig, rus, psykisk helse, barnevern eller andre fagområder der du trenger kunnskap for å veilede en bruker eller pasient. Dette kurset er også relevant for ansatte på Nav-kontoret som arbeider med statlige ytelser.

I 2020 vi vi arrangere tre basiskurs:

20.mai i Drammen – (Quality Hotel River Station, Dr. Hansteins gate 7)

15.juni i Oslo (Holberg terrasse, Stensberggaten 27)

23.september i Oslo (Holberg terrasse, Stensberggaten 27)

 

Grunnkurs

På dette kurset lærer du når brukeren har rett til tjenesten økonomisk rådgivning, og om brukers rett til vedtak på tjenesten etter sosialtjenesteloven § 17. Kurset skal gi deg økt bevissthet om rollen du har ved utførelsen av tjenesten økonomisk rådgivning, og du skal få kunnskap om de ulike nivåene for rådgivning. På kurset lærer du om personlig økonomi og om mulige løsninger for brukers gjeldssituasjon.

Kurset går over to dager og vi tar en egenandel.

Målgruppen for kurset er ansatte i Nav-kontoret med brukerkontakt, uavhengig av statlig eller kommunal ansettelse. Kurset er også relevant for nyansatte spesialister innen økonomisk rådgivning.

I 2020 arrangerer vi to grunnkurs:

Opprinnelig kurs i april avlyst, i første omgang satser vi på nye datoer
16-17.juni på Sundvolden hotell (Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva)
Det kommer mer informasjon.

17. - 18. september på Scandic Brennemoen (Brennemoveien 20, Mysen)

 

Videregående kurs

Kurset bygger videre på grunnkurset, og forutsetter at du har deltatt på grunnkurset. Her vil du få ytterligere og grundigere kunnskap om juridiske og økonomiske problemstillinger som brukerne kan ha. I møte med bruker er det viktig å kjenne rollen sin og de ferdighetene som bidrar til en god rådgivning, og kurset vil gi deg kunnskap om dette. Sammen med kunnskap om pengekrav og hvordan man kan gå frem for å løse brukers gjeldsproblemer, skal kurset gjøre deg i stand til å bistå bruker med økonomiske problemer.

Kurset går over to dager og vi tar en egenandel.

Målgruppen for kurset er ansatte i Nav-kontoret som gir tjenesten økonomisk rådgivning. Kurset er særlig relevant for deg som skal jobbe som spesialist innen økonomisk rådgivning.

I 2020 arrangerer vi ett videregående kurs:

17. - 18. november i Kongsberg (Quality Hotel Grand, Chr. Augusts gate 2)

 

Fagdager

Fylkesmannen arrangerer fagdager for kommunene og bydelenes spesialister innen økonomisk rådgivning, gjerne kalt økonomisk rådgiver, gjeldsrådgiver eller økonomikonsulent. Dette er fagsamlinger der temaene er nye hver gang, men vil være relevante og dagsaktuelle.

I 2020 arrangerer Fylkesmannen fagdager:

Fagdager i mai er avlyst/utsatt og vi forsøker nye datoer 1-2.september i Tønsberg (Quality Hotel, Ollebukta 3) Samlingen går over to dager og vi tar en egenandel.

30. november på hotell Bristol i Oslo (Kristian IVs gate 7)

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.