Økonomisk rådgivning

Oppdatert 10.12.2021

Kommunen skal ha tilbud om økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving til sine innbyggere. Rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.01.2022

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Vi planlegger fem basiskurs i 2022


Publisert 04.11.2021

Info- og spørretime for økonomiske rådgivere på Østlandet

Statsforvalteren i Oslo og Viken tilbyr de som jobber som spesialister i økonomisk rådgivning ved NAV-kontorene og kommunene et uformelt fora for å diskutere saker og problemstillinger i tilknytning til tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven.


Publisert 05.11.2020

Økonomi i koronatider

Hvordan går det med folks økonomi i koronatider?


Publisert 02.11.2020

Undersøkelse økonomisk rådgivning

Svar på en undersøkelse i forbindelse med våre fagdager


Publisert 08.09.2020

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Hvordan avdekke og forebygge økomiske problemer?


Publisert 14.07.2020

Statistikk økonomisk rådgivning 2019

Flertallet får en løsning på sine økonomiske problemer i møte med økonomisk rådgiver.


Publisert 06.05.2020

Tilsynsrapport økonomisk rådgivning Nav Bærum

Tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven


Publisert 06.05.2020

Rapport tilsyn økonomisk rådgivning

Tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven ved Nav Drammen


Publisert 20.03.2020

Koronasituasjonen og privatøkonomi - informasjon til Nav-kontorene

Mange innbyggere vil i disse dager grunnet koronasmitten bli permittert og etter hvert gå over til dagpenger. Det betyr en redusert inntekt, og for mange vil det føre til en endret økonomisk situasjon. Mange må dermed gjennomgå sin økonomiske situasjon.


Publisert 20.03.2020

Koronasituasjonen og privatøkonomi

Det er viktig at du som får redusert inntekten din raskt går gjennom økonomien din. Det for å få en oversikt og kunnskap om din økonomiske situasjon. Da kan du hindre at du får enda større økonomiske problemer enn nødvendig. Under følger noen gode råd på veien.