Økonomisk rådgivning

Oppdatert 10.12.2021

Kommunen skal ha tilbud om økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving til sine innbyggere. Rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.07.2022

Færre ba om hjelp med økonomi og gjeld i 2020 og 2021

I pandemiårene 2020 og 2021 var det en stor reduksjon i antallet som ba om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Reduksjonen i Oslo var på 14 % og i Akershuskommunene var den på 6 % fra 2019 til 2021.


Publisert 12.07.2022

Videregående kurs i økonomisk rådgivning


Publisert 24.01.2022

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Vi planlegger fem basiskurs i 2022


Publisert 04.11.2021

Info- og spørretime for økonomiske rådgivere på Østlandet

Statsforvalteren i Oslo og Viken tilbyr de som jobber som spesialister i økonomisk rådgivning ved NAV-kontorene og kommunene et uformelt fora for å diskutere saker og problemstillinger i tilknytning til tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven.


Publisert 05.11.2020

Økonomi i koronatider

Hvordan går det med folks økonomi i koronatider?


Publisert 02.11.2020

Undersøkelse økonomisk rådgivning

Svar på en undersøkelse i forbindelse med våre fagdager


Publisert 08.09.2020

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Hvordan avdekke og forebygge økomiske problemer?


Publisert 14.07.2020

Statistikk økonomisk rådgivning 2019

Flertallet får en løsning på sine økonomiske problemer i møte med økonomisk rådgiver.


Publisert 06.05.2020

Tilsynsrapport økonomisk rådgivning Nav Bærum

Tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven


Publisert 06.05.2020

Rapport tilsyn økonomisk rådgivning

Tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven ved Nav Drammen