Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.

TORSDAG 14.10.2021 15.12, SIST ENDRET 18.01.2022 13.13

Her finner du spørsmål fra kommunene og Statsforvalterens svar. 

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.noUtdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Utdanningsdirektoratets nettside for løpende informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Spørsmål og svar fra departementer og øvrige myndigheter: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/id2694028/ 

Kontaktpersoner