Tiltak for å bekjempe utbrudd

I forbindelse med smitteutbruddet i Nordre Follo der den britiske varianten av covid-19 er påvist, ønsker kommunene i regionen at det blir innført strenge tiltak i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Publisert 22.01.2021

På et møte med kommunene i Viken, Oslo, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statsforvalteren i ettermiddag kom det frem ønsker om å innføre svært strenge smitteverntiltak i de aktuelle kommunene. Dette kan bli gjennomført ved en nasjonal forskrift. Forskriften vil trolig i første omgang omfatte Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler.

Det er regjeringen ved Helsedepartementet som kan gi en slik forskrift. Dette kan skje i løpet av kort tid.

- Det er viktig at alle slutter opp de aktuelle tiltakene, slik at ikke situasjonen kommer ut av kontroll, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.

Nordre Follo kommune har allerede innført lokale tiltak