Utbetaling av statstilskudd fra 1995 til og med 2016

Oversikt over antall medlemmer og satser for de ulike årene for Oslo og Akershus.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2019

Fra 2017 er det laget eget register for hele landet. 

År:

Anvist beløp:

Utbetalt for antall
medlemmer

Sats

2016

212594936

450413             

472,-

2015

196348374

404009

486,-

2014

195284917

434933

449,-

2013

171781008,-

407.064

422,-

2012

153889256,-

380.914

404,-

2011

147524840,-

358.070

412,-

2010

126.357.084,-

333.396

379,-

2009

114.005.094,-

319.342

357,-

2008

103.317.350,-

308.410

335,-

2007

98.452.260,-

303.865

324,-

2006

86.921.640,-

287.820

302,-

2005

82.040.959,-

285.857

287,- 

2004

80.617.276,-

 

274,- 

2003

76.858.187,-

 

269,- 

2002

73.390.537,-

 

231,- 

2001

64.270.164,-

 

231,-

2000

57.737.574,-

 

219,-

1999

53.213.864,-

 

212,-

1998

52.660.552,-

 

208,- 

1997

47.449.035,- ***

 

195,- 

1996

33.039.955,-

 

158,15 

1995

32.711.418,-

 

 

**   Fra og med 1996 telles antall saker; ikke antall ekspedisjoner.                     

*** Den store økningen i utbetalt beløp skyldes at støtten pr. medlem økte betydelig fra 1996 til 1997 samtidig som antall medlemmer i trossamfunnene har økt.