Strømstøtte

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan få tilskudd via sin kommune. Søknadsfrist 15. mars kl. 13:00.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.03.2022

Tilskuddsordningen vil kun gjelde i kommuner i prisområdene N01, N02 og N05 som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt i desember.

Det gjelder Norge sør for Sognefjorden og Dovre: Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken, samt Vestland med unntak av kommunene Solund, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Sunnfjord, Kinn, Gloppen, Stryn, Bremanger og Stad og Innlandet med unntak av Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå. I tillegg kommer Røros i Trøndelag. For kommunene Høyanger, Tynset, Sel og Folldal vil det være organisasjoner med strøm- og fjernvarmeutgifter i de delene av kommunene som ligger i prisområde N01 eller N05 som er støtteberettiget.

Les mer om støtteordningen: Retningslinjer for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner - regjeringen.no