Informasjon om digital utsendelse av bekreftelse på vigsel

Per 1. mars 2020 har Skatteetaten lansert en ny praksis ved bekreftelse på vigsel. Istedenfor å få tilsendt en vigselsattest vil par som vigsles i fremtiden få en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn. Det vil dog fortsatt være mulig å etterbestille vigselsattest på Altinn. Ikke‐bosatte få fortsatt tilsendt vigselsattest, gitt at vi har en adresse på dem. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.05.2020

Fra 1. mars vil du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret i stedet for å motta en vigselsattest på papir i postkassen.

Hver år sender Folkeregisteret ut ca. 18.000 signerte og stemplete vigselsattester på papir som brevpost. Fremover vil du som har giftet deg motta en digital bekreftelse i din innboks i Altinn på registrering av inngått ekteskap. Dersom du ikke er digital bruker, får du bekreftelsen i posten.

Borgerne forventer digital kommunikasjon

Samfunnet vårt blir mer og mer digitalt. De fleste borgere har derfor en forventning om at tjenester og informasjon fra offentlige myndigheter er sålett tilgjengelig som mulig. Det er en av grunnene til at vi nå bekrefter inngålse av ekteskap digitalt fremfor å sende en vigselsattest som post, forklarer Torstein Hoem, fungerende direktør i divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten. Bakgrunnen for den nye tjenesten er Skatteetatens arbeid med å modernisere Folkeregisteret som blant annet skal forenkle og digitalisere Folkeregisterets innbyggertjenester.

Fortsatt mulig å få en "klassisk" vigselsattest

Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider. For personer som ikke er bosatt i Norge, men gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister.‐ Ved å utstede vigselsattester kun ved behov, vil Skatteetaten spare kostnaden og tiden det tar å skrive ut, signere, stemple og sende ut om lag 18.000 vigselsattester i posten per år, sier Hoem. Digital utsendelse av bekreftelse på vigsel er en av mange moderniserte tjenester fra Folkeregisteret som innbyggerne vil nyte godt av. Den nye praksisen med åsende ut bekreftelse på vigsel digitalt trer i kraft 1. mars 2020.

FAKTA:

  • Et nytt, moderne folkeregister vil være klart i år. Det nye Folkeregisteret vil effektivisere og automatisere mange prosesser, og åpne for nye tjenester som gjør hverdagen enklere for folk og bedrifter. Digital utsendelse av bekreftelse på vigsel er et direkte resultat av denne moderniseringen.
  • Beslutningen om å slutte å utstede vigselsattester er rettslig forankret og godkjent av Barne- og familiedepartementet (BFD).
  • Folkeregisterets opplysninger om personer i Norge er en viktig datakilde i store deler av samfunnet. Opplysningene i det nye Folkeregisteret ligger til grunn for all samhandling vedrørende personopplysninger mellom offentlige og private instanser i Norge.

 

For å avspeile de nye rutinene vil følgende sider endres/oppdateres på Skatteetaten.no:

Vigselattest - https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-ogopplysninger/

Veiviseren – Veien til ekteskapet - https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/inorge/