Støtte til politiske partier

Oppdatert 14.02.2024

Politiske partier som er registrert i partiregisteret, kan søke om statstilskudd. Det er Statsforvalteren som behandler søknader fra kommune- og fylkespartiene. Dette gjelder også ungdomspartier på fylkesnivå. Også felleslister som består av to eller flere registrerte politiske partier, kan søke om tilskudd.

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor for å søke om statstilskudd på vegne av et parti. 

Elektronisk søknadsskjema 

Mer informasjon finner du på nettstedet Partiportalen.

Vis mer