Skjenkebevillinger

Oppdatert 20.12.2023

Hvis du ønsker å selge eller skjenke alkohol, må du først søke om salgs- eller skjenkeløyve. Det er kommunen der alkoholen skal selges eller skjenkes, som kan gi slike løyver. Statsforvalteren kan gi skjenkeløyve til skip som fungerer som kollektivt transportmiddel, og til cruiseskip.

Klagerett

Hvis du søker om salgs- eller skjenkeløyve, og får avslag fra kommunen, kan du klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan bare avgjøre om innholdet i vedtaket er lovlig, om det er gjort av rett forvaltningsorgan, og om det har blitt til på lovlig måte. Du sender klagen gjennom den kommunen som har fattet vedtaket om avslag.

Vis mer

Telefontid mandag-fredag fra kl. 10:00-14:00

Telefonnummer 69 24 70 00.

Saksbehandlere: 
Erland Ottersen, Jacob Søreide, Siri Kjeldaas, Lars André Stallemo, Linn Husa Rørvik, Cathrine Johansen (bevillingsgebyr statlig bevilling)