Samordning av velferdsoppdrag

Vi har mange ulike oppgaver og oppdrag som best kan løses ved at flere fagområder samordner sine tiltak. Vi skal også  ta samordningsinitiativ for sikre at nasjonale mål nås på tvers av nivå og sektorer. Velferdsprosjektet skal bidra til å samordne oppgaver på flere velferdsområder.

Kommunene har mange store utfordringer i årene som kommer, og det er nasjonale forventinger om å implementere aldersreformen Leve hele livet og Oppvekstreformen. Vi har også oppdrag med å bidra til at FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne og FNs barnekonvensjon skal brukes aktivt.  

Velferdsprosjektet skal også jobbe tverrfaglig for bidra til å implementere den boligsosial strategien «Alle trenger et nytt hjem» og vi skal bidra til å koordinere slik at tjenestetilbudet til utsatte barn og unge blir godt samordnet. 

Vi har også i 2021 fått et tverrfaglig  prosjekt hvor noen utvalgte kommuner jobber med utviklingen av tilbud om dagtilbud og avlastning gjennom Inn på tunet. Matgledekorpset skal fremme matglede på sykehjem og vi har noen kommuner som er med på å prøve dette ut. 

I tillegg til at Velferdsprosjektet samordner internt, så har NAV Østviken, NAV Vestviken, Viken fylkeskommune, KS, Husbanken og Bufetat takket ja til å jobbe sammen med oss for bedre samordningen på regionalt nivå i Viken.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.