Navneendringer

Oppdatert 08.04.2024

Hvis du ønsker å endre navn, må du melde fra til skattekontoret. Hvis skattekontoret ikke godtar navneendringen, kan du klage til Statsforvalteren. 

Hvis noen andre som er part i saken, klager på at skattekontoret har godtatt navneendringen, er også Statsforvalteren klageinstans. Alle klager i slike saker skal sendes via skattekontoret. 

Vis mer