Halden kommune nominert til pris!

Årets Leve hele livet-pris vil gå til en kommune som har jobbet spesielt godt med å engasjere og involvere seniorbefolkningen og som jobber for samskaping med sivilsamfunn, frivillige og næringsliv.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.09.2022

Det regionale støtteapparatet bestående av statsforvalteren, KS regionalt og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester nominerer kommuner til prisen. Det er statsforvalteren i hver region som koordinerer arbeidet.

Det regionale støtteapparatet i Oslo og Viken har fått inn fire forslag til kommuner som kandidater til årets pris: Moss, Halden, Lillestrøm, Ringerike.

Etter en helhetlig, grundig vurdering av søknadene har vi nominert: Halden kommune

Leve hele livet–prisen

Leve hele livet-prisen er Helse- og omsorgsdepartementets pris til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater under reformens innsatsområder. Helse- og omsorgsministeren deler ut denne prisen. 

Kriteriene for prisen varierer fra år til år i tråd med de ulike fasene i reformen. I år vil juryen se etter kommuner som:

 • Har forankret Leve hele livet som en tjeneste- og samfunnsreform
 • Har gjort konkrete endringer på systemnivå og bidratt til å dele dette arbeidet med andre
 • Har gjort konkrete tiltak som merkes positivt av befolkningen i alderen 65+

Leve hele livet-reformens nasjonale referansegruppe plukker ut tre finalister som får vise frem sitt arbeid på Leve hele livet-konferansen 16. november. Vinner-kommunen blir kåret på konferansen og mottar en pengepremie på 100 000 kroner. Konferansen er heldigital, åpen og gratis for alle.

De nominerte kommunene er (i tilfeldig rekkefølge):

 • Lom
 • Halden
 • Holmestrand
 • Vennesla
 • Stavanger
 • Øygarden
 • Ålesund
 • Melhus
 • Vefsn
 • Sør-Varanger

Les mer om prisen og årets kriterier på nettstedet til Helsedirektoratet.