Forebyggende hjemmebesøk for eldre

Mange eldre har mange friske leveår og en lang pensjonisttilværelse foran seg. Regjeringen har et mål om at eldre skal mestre livet i eget hjem, og kunne ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Publisert 26.08.2021

Gjennom kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, jobber vi for å nå disse målene. Vi er opptatt av at eldre fortsatt skal få mulighet til å bidra i lokalsamfunnet og kjenne seg trygge på at hjelpen er der når behovet for tjenester oppstår.

For å sikre gode og bærekraftige tjenester er det nødvendig å utvikle nye og forbedrede løsninger i omsorgssektoren, og satse mer på forebyggende og helsefremmende arbeid.

Regjeringen ønsker derfor å stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre. Målet er å bidra til at eldre kan bo lengst mulig i eget hjem, med økt trygghet og livskvalitet, og samtidig forebygge og utsette behovet for mer omfattende omsorgstjenester. Forebyggende hjemmebesøk er en oppsøkende individrettet råd- og veiledningstjeneste til hjemmeboende eldre.

Tjenesten skal bidra til økt mestring i eget liv og redusere fremtidig behov for helse- og omsorgstjenester gjennom å forebygge sykdom, skade og ensomhet, samt fremme helse, funksjonsevne og deltakelse.

Lenke til brev som ble sendt til alle landets kommuner finner du her:

Lenke til Rundskriv 1-2/2016 om forebyggende hjemmebesøk i kommunene finner du her: 

Helsedirektoratets retningslinjer for etablering og gjennomføring av forebyggende hjemmebesøk finner du her:

Oppsummert kunnskap om ordningen finner du her:

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.