Ny uavhengig tilsynsordning for enslige mindreårige i asylmottak

Vi har nå ansvar for å føre tilsyn med omsorgen enslige mindreårige får i asylmottak.

Publisert 19.07.2022

Statsforvalteren skal føre tilsyn med at omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak utføres i samsvar med utlendingsloven og forskrift jf. Utlendingsloven § 95 tredje ledd. Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret tilsynsordningen. Ved oppstart av tilsynsordningen er det Statsforvalteren i Oslo og Viken som har ansvaret for å føre tilsyn uavhengig av hvor asylmottaket ligger. I tråd med tilsynsforskriften skal Statsforvalteren planlegge tilsyn med bakgrunn i en risikobasert tilnærming.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.