Tilsyn med Indre Østfold kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Indre Østfold kommune og Knapstad barne- og ungdomsskole. Temaet for tilsynet er tidlig innsats. 

Publisert 19.04.2023

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Indre Østfold kommune har på dette teamet og hvilke regleverksbrudd de må rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken. 

I tilsynet har vi observert at skolen har en god praksis for å fange opp elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengene etter i lesing, skriving og regning. Skolen har også gode muligheter til å raskt sette inn egnede tiltak for elevene og følge opp at elevene når ønsket progresjon.

Likevel ser det ikke ut til at skolen har en praksis for å tilby intensiv opplæring som eneundervisning der det er til barnets beste.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender på Statsforvalterens nettside.