Tilsyn med Viken fylkeskommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Viken fylkeskommune og Kalnes videregående skole og Åssiden videregående skole. Temaet for tilsynet er spesialundervisning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2023

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn med Viken fylkeskommune. Temaet for tilsynet er fatte vedtak om spesialundervisning.

Elever med behov for spesialundervisning er gitt rettigheter i opplæringsloven for å sikre at også disse elevene får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om fylkeskommunen oppfyller kravene i regelverket.

I tilsynet har vi sett at fylkeskommunen har rutiner for arbeidet med spesialundervisning og maler for blant annet vedtak. Vi har blant annet vurdert at elevene gis mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før skolene fatter vedtak. Videre ser vi at vedtakene inneholder opplysninger om hvor lenge de varer, om det er behov for personer med særskilt kompetanse til å gjennomføre spesialundervisningen, samt informasjon om klageadgang med videre.

Tilsynet viser likevel at skolene ikke oppfyller alle regelverkskravene som knytter seg til å fatte vedtak om spesialundervisning. Når det gjelder vedtakene har vi kommet til at det blant annet ikke fremkommer klart og tydelig innhold, omfang og organisering av spesialundervisningen. Vi vurderer også at skolene må påse at det innhentes samtykke før det fattes vedtak om spesialundervisning, samt sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst, og begrunner vedtak som ikke samsvarer med den sakkyndige vurderingen.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser fylkeskommunen har på dette temaet og hvilke regelverksbrudd de må rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender på Statsforvalterens hjemmeside.