Utarbeider tiltak mot tapt læring

Arbeidsgruppen består av 11 medlemmer fra skole- og forskningssektoren og ledes av utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr.
Arbeidsgruppen består av 11 medlemmer fra skole- og forskningssektoren og ledes av utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr.

Regjeringen har bedt en arbeidsgruppe foreslå konkrete tiltak for å ta igjen barn og unges tapte faglige og sosiale læring under koronapandemien. Utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr, leder arbeidet og rapporten legges fram 15. juni.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.05.2021

Koronakommisjonen slo fast at mange elever har lært mindre. Også funn i andre rapporter og undersøkelser kan tyde på at flere har opplevd å ha et mindre læringsutbytte under pandemien. 

Roser de ansatte i skolen

– Vi har klart å holde smitten lavere og skolene mer åpne enn mange andre land gjennom pandemien. Men pandemien har gått hardt utover barn og unge som er ekstra sårbare. I tillegg har den langvarige belastningen påvirket hverdagen til mange elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Hun roser de ansatte i skolene som har gjort en formidabel innsats for å gjøre det beste ut av en krevende situasjon.

– Det er likevel viktig å legge til rette for at de langsiktige konsekvensene blir minst mulig, sier Melby.
Det er bevilget til sammen 590 millioner kroner for å bidra til å ta igjen tapt læring.

Gruppen skal:

  • anbefale konkrete tiltak som kan bøte på konsekvensene av pandemien for alle elever og gi dem mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring
  • anbefale konkrete tiltak som kan bøte på konsekvensene av pandemien for elevgrupper som er sårbare og/eller har behov for ekstra oppfølging og støtte, herunder elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og elever med særskilt norskopplæring og gi dem mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring

Gruppens medlemmer er:

Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Jo Sigurd Barlien, nestleder Elevorganisasjonen, Oslo

Ludvig Vea, lærer, Åkrehamn vidaregåande skule, Karmøy kommune

Karin Østborg, lærer, Blussvoll skole, Trondheim

Mona Søbyskogen, rektor, Marker skole, Marker

Jens Petter Storheim, rektor, Åsane vidergående skole, Bergen

Marte Blikstad-Balas, professor, UiO, Oslo

Irmelin Kjelaas, førsteamanuensis, NTNU, Trondheim

Hanne Margrethe Olsen, avdelingsdirektør PPT, Oslo

Kristin Eidet Robstad, direktør oppvekst i Kristiansand kommune, Kristiansand

Børre Krudtå, divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune, Vadsø

Les mer på regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.