Regionale erfaringskonferanser for Kompetanseløftet

Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer erfaringskonferanser om Kompetanseløftet oktober 2023. 

Publisert 02.03.2023

Det arrangeres to konferanser med samme innhold, men på ulike datoer og ulike konferansesteder.

18. -19. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum

24. - 25. oktober på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen

Mål med konferansen: 

  • Erfaringsdeling, nettverksbygging, faglig påfyll og videre utvikling av arbeidet med Kompetanseløftet. 

Konferansedagene er gratis, mens reise og overnatting må dekkes av deltakerne.

Hold av dato.

Mer informasjon om program og påmelding kommer.