Invitasjon til høringskonferanse 2023

Utdanningsdirektoratet (Udir) inviterer til høringskonferanse om NOU 2022:13 Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole.

Publisert 02.12.2022

I januar 2023 arrangerer Udir tre høringskonferanser: 

  • 10. januar, Oslo
  • 11. januar, Tromsø
  • 13. januar, Bergen

Konferansene avholdes fysisk, men strømmes for de som ønsker å se disse digitalt.

Mål med konferansene

Hensikten med høringskonferansene er å informere om innholdet i NOUen, åpne for diskusjon om forslagene og oppmuntre til å gi høringssvar.

Målgrupper

Målgruppene for høringskonferansene er:

  • kommuner og bydeler
  • fylkeskommuner
  • eiere av private barnehager og skoler
  • ledere og ansatte i barnehage og grunnopplæring
  • ledere og ansatte i PPT
  • ledere og ansatte i voksenopplæringen, fag- og yrkesopplæringen og kulturskolen

I tillegg er universiteter og høgskoler/lærerutdanningene, fagskoler, statsforvalterne og ulike organisasjoner med tilknytning til barnehage- og grunnopplæringsfeltet i målgruppen.

Påmelding

Påmeldingsfrist 20. desember 2022. Meld deg på konferansen

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.