Invitasjon til høringskonferanse 2023

Utdanningsdirektoratet (Udir) inviterer til høringskonferanse om NOU 2022:13 Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.12.2022

I januar 2023 arrangerer Udir tre høringskonferanser: 

  • 10. januar, Oslo
  • 11. januar, Tromsø
  • 13. januar, Bergen

Konferansene avholdes fysisk, men strømmes for de som ønsker å se disse digitalt.

Mål med konferansene

Hensikten med høringskonferansene er å informere om innholdet i NOUen, åpne for diskusjon om forslagene og oppmuntre til å gi høringssvar.

Målgrupper

Målgruppene for høringskonferansene er:

  • kommuner og bydeler
  • fylkeskommuner
  • eiere av private barnehager og skoler
  • ledere og ansatte i barnehage og grunnopplæring
  • ledere og ansatte i PPT
  • ledere og ansatte i voksenopplæringen, fag- og yrkesopplæringen og kulturskolen

I tillegg er universiteter og høgskoler/lærerutdanningene, fagskoler, statsforvalterne og ulike organisasjoner med tilknytning til barnehage- og grunnopplæringsfeltet i målgruppen.

Påmelding

Påmeldingsfrist 20. desember 2022. Meld deg på konferansen