Informasjon om rapportering 2022 – tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehage og skole

Innen 14. juni skal det rapporteres på midler som ble utbetalt i 2022 for tiltak barnehage- og skoleåret 2022/23.

Publisert 16.05.2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt ut informasjon til den som er oppført som kontaktperson hos eier og som er ansvarlig for rapporteringen for hvert enkelt tiltak.

Eier må samarbeide med universitet/høgskole (UH) i partnerskapet om rapporteringen. Det er eier som skal rapportere selv om det kun var UH som mottok midler.

Rapporteringen skal skje via Udirs høringssystem. Kontaktperson hos eier har fått tilgang til systemet i e-post fra statsforvalteren.

 

Eventuelle spørsmål kan sendes til: sfovkompetanse@statsforvalteren.no