Fordelingen av kompetansemidler til barnehage- og skoleeiere er klar!

Samarbeidsfora i Oslo og Viken besluttet tidligere i mars fordelingen av 186 millioner til barnehage- og skolebaserte tiltak gjennom tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling.

Publisert 11.04.2023

Samarbeidsfora i Oslo og Viken har behandlet 217 behovsmeldinger fra barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken. Nå er fordelingen av midlene til den enkelte barnehage- og skoleeier og universitet/høgskole klar. Oversikt over vedtatte tildelinger og informasjon om når brev og utbetalinger kommer, finner du nedenfor.

Midlene som utbetales nå er for barnehage- og skoleåret 2023/2024.

Vi har tidligere publisert en sak på vår nettside om beslutninger av årets tildelinger. Denne saken finner du her 

Oversikt over vedtatte tildelinger

Under fanen «Dokumenter» finner du oversikt over:

  • behovsmeldinger vedtatt i 2023, med utbetalinger for 2023, 2024, 2025
  • behovsmeldinger vedtatt i 2022, med utbetalinger for 2023, 2024
  • behovsmeldinger vedtatt i 2021, med utbetalinger for 2023

Av oversiktene fremgår det at fordelingen av midlene for 2023, kr 186,6 millioner, er besluttet etter vedtak i samarbeidsforum i henholdsvis 2023, 2022 og 2021 slik:

  • Ca. 117 millioner i 2023
  • Ca. 17 millioner i 2022
  • Ca. 52 millioner i 2021

Utsending av svar – og utbetalingsbrev

Utsending av svar- og utbetalingsbrev blir gjort i perioden april – juni. Utbetalinger av tilskudd til barnehage- og skoleeiere gjennomføres i samme tidsperiode. Dette gjelder for behovsmeldinger behandlet i 2021, 2022 og 2023.