Tilbud for elever med behov for tospråklig opplæring i fag

Fleksibel opplæring er for elever med rett til tospråklig opplæring i fag, og er rettet mot skoler som ikke har tospråklige lærere i fagene. Søknadsfrist: 14. august. Du kan melde deg på informasjonsmøte om tilbudene som gjennomføres 5. juni kl. 15.00 - 15.45.

Publisert 08.05.2024

I Fleksibel opplæring får elevene tilgang til nettbasert undervisning med tospråklig lærer og innhold.

Høsten 2024 tilbys tospråklig opplæring i følgende fag og språk:

  • matematikk, naturfag og engelsk med støtte på arabisk, tigrinja og somali
  • matematikk med støtte på ukrainsk
  • grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk (tilpasset ulike ferdighetsnivåer og begge norske skriftspråk)

Tilbudet passer for nyankomne elever i ordinær opplæring, innføringstilbud eller kombinasjonsklasser – i grunnskole, videregående opplæring eller voksenopplæring (FOV).

Søknadsfrist: 14. august.

Les om tilbudene, oppstart og søknadsskjema (NAFO, OsloMet).

Les mer om tekniske kriterier for deltakelse (Digilær).

Meld deg på informasjonsmøte om tilbudene (NAFO, OsloMet). Tid: 5. juni, kl. 15:00–15:45.