Oppdaterte veiledere ved klage på sluttvurdering i fag i grunnskolen

Vi har oppdatert våre veiledere til skoler og elever og foresatte for våren 2023.

Publisert 13.04.2023

Du finner de nye veilederne på våre nettsider på høyre side under «Dokumenter»: Klage på sluttvurdering i grunnskolen | Statsforvalteren i Oslo og Viken