Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2023

Vi oppfordrer skoleeiere til å foreslå kandidater blant grunnskoler og videregående skoler i Oslo og Viken.

Publisert 17.04.2023

Nominasjonsprosessen krever en innsats fra skoleeier for å identifisere kandidater.

Dronning Sonjas skolepris blir annethvert år delt ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.

Det å nominere skoler er med på å gjøre gode skoler synlige, og gi anerkjennelse for arbeidet.

For å gjøre det enklere å vurdere de ulike kandidatene, har Utdanningsdirektoratet laget et skjema som skolene kan bruke når de beskriver hvordan de arbeider med likeverd og inkludering. Skjemaet finnes i lenken til Utdanningsdirektoratet til høyre på denne siden. Her finnes også filmer som direktoratet har laget om prisen.

Frist for å sende inn forslag om skole og relevant dokumentasjon til Statsforvalteren i Oslo og Viken er fredag 30. juni 2023. Dette skal sendes til vårt postmottak sfovpost@statsforvalteren.no.

Vinnerskolen mottar 250.000 kroner og et kunstverk utformet av Dronningen. Etter planen skal prisen deles ut av Hennes Majestet Dronning Sonja på vinnerskolen 30. november 2023.

Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

Hennes Majestet Dronningen. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.