Elever skal få mulighet til annullering

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som er berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon.

Publisert 26.05.2023

Udir legger opp til en enkel løsning som behandles raskt. Skolene må sende en liste over hvilke elever dette gjelder til egen fylkeskommune. Fylkeskommunen sender samlet søknad til Udir. Privatskoler sender søknader direkte til Udir. Udir lager en ferdigskrevet begrunnelse som fylkeskommunen skal bruke. Udir vil komme med mer informasjon om den praktiske håndteringen tirsdag 30. mai.

For å sikre en mest mulig rettferdig ordning, skal skolene søke annullering gruppevis på vegne av alle elever som ble berørt. Eleven bestemmer selv om hen vil stå på denne lista. Det er viktig at skolene har god dialog med elevene om annullering.

Udir behandler søknadene og gir vedtak slik at alle elever får et fullverdig vitnemål. Sensuren går som planlagt.

Dersom en elev skulle ønske å søke om annullering og dispensasjon på et senere tidspunkt, behandles dette på vanlig måte.

Les pressemelding om saken på Udir sine nettsider her: Elever skal få mulighet til annullering (udir.no)

Les om eksamen på Udir sine nettsider her: Eksamen (udir.no)