Eksamen: Informasjon om dispensasjon og annullering

Fylkeskommuner og private skoler har frist 9. juni til å sende en samlet søknad til Udir for elever berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai.

Publisert 30.05.2023

Vi viser til tidligere nyhetssak om at alle elever som er berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai, skal få mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon. Udir har kommet med ytterligere informasjon om dette på sine nettsider her. På denne siden finner du også informasjon om ordinære regler om dispensasjon og annullering.