Bufdirs barnevernkonferanse 17.november 2021

  • Hvordan vil barnevernreformen påvirke arbeidet med barns oppvekstvilkår i din kommune?
  • Hvordan har andre kommuner forberedt seg på reformen?
Publisert 11.10.2021

Barnevernsreformen er tema på Bufdirs årlige nasjonale barnevernkonferanse som avholdes heldigitalt den 17. november. Konferansen blir delt inn i ulike bolker, slik at temaene skal være ekstra relevante for de tre hovedmålgruppene: administrativ og politisk kommuneledelse, oppvekstsjefer og alle som jobber med barn og unge i kommunen og barneverntjenesten. 

Første del av konferansen arrangeres i et samarbeid mellom KS, Statsforvalter og Bufdir. Vi vil få høre om erfaringer fra kommune-Norge om forankring og eierskap i kommunen og hvordan jobbe med forebygging på tvers av sektorer.  

Mari Trommald, direktør i Bufdir, Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør i KS og Ingvild Aleksandersen, assisterende statsforvalter i Oslo og Viken er medlemmer av den nasjonale koordineringsgruppen for barnevernsreformen og skal delta i en panelsamtale.

Andre del av konferansen tar for seg hvordan få til samarbeid på tvers i kommunen som sikrer rett hjelp til rett tid.

Tredje del av konferansen handler om hvordan barneverntjenesten kan få til godt samarbeid med familier som strever gjennom å bygge god relasjonskompetanse.

Reformen får betydning for hele oppvekstfeltet og nærmer seg med stormskritt. Vi oppfordrer kommunens administrative og politiske ledelse, oppvekstsjefer og alle som jobber med barn og unge i kommunene om å melde seg på. Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte. Du melder deg på hele konferansen, og deltar på de tidspunktene du ønsker. Lenke til konferansen sendes direkte til de påmeldte deltakerne.

Lenke til Bufdir sin side for konferansen ligger i sidemenyen.