Forsvaret rekvirerer øvingslende i Åmot, Elverum og Våler

Forsvaret vil i perioden 16.-22. september 2022, rekvirere lende til gjennomføring av øvelsene «Home Run» og «Vega». Øvelsene vil berøre kommunene Åmot, Elverum og Våler.

Publisert 12.09.2022

Øvelsene gjennomføres som en marsj til fots gjennom kommunene og et begrenset antall hjulkjøretøy vil følge avdelingene.

Øvingsledelse kan kontaktes ved behov på tlf nr: 488 83 099. Spørsmål om aktiviteten, samt eventuelle erstatningskrav sendes Miljøvakta Østerdal garnison, Rena leir, 2451 Rena, telefon 992 22 057 / 992 22 056/ 489 92 830


Hjemmelen for rekvisisjon av øvingslende er gitt i Lov om Militære Rekvisisjoner (Rekvisisjonsloven) med
tilhørende forskrifter, samt Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselloven, §4).

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.