Oransje skredfarevarsel for Innlandet melder NVE

NVE varsler om fare for jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå i nordvestlige deler av Innlandet.
Statsforvalteren inviterer kommunene, NVE, frivillige redningsorganisasjoner, Sivilforsvaret og politiet til møte tirsdag 11.januar. Toril Hofshagen fra NVE vil gi informasjon om siste oppdatering på farevarsel.

Publisert 10.01.2022

Flere jord- sørpe- og flomskred er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert.

Hold deg oppdatert om værutviklingen!
Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Råd fra NVE er: Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Les hele varselet på Varsom.no

Statsforvalteren ber kommunene om å:

  • Gå gjennom planer
  • Ta kontakt med Statsforvalteren om behov for bistand og/eller samordning
  • Forberede anleggsmaskiner og kontraktører
  • Ta høyde for at strøm og ekom kan bli borte i perioder
  • Flommen i Skjåk i 2018 lærte oss at plutselig mildvær og snø kan medføre flom. Kommunene må forberede for mye vann og overvann

Beredskapsenheten hos Statsforvalteren har løpende dialog med NVE.  Vi sender ut informasjon fortløpende ved endringer.