Været framover avgjør om det blir vårflom

Alle flom-utsatte kommuner langs Lågen og Mjøsa, Trysilelva og Glomma hadde tirsdag møte med Fylkesmannen. På det digitale dialogmøtet ble de siste flomprognosene fra NVE lagt frem.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.04.2020

Møtet er en arena for sikre lik informasjon til alle, og gi mulighet for dialog og å dele erfaringer og råd når aktørene forbereder seg til årets flom.

Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund oppfordret i møtet kommunene til å gå gjennom planverket og gjøre de nødvendige praktiske forberedelser.

-Det er viktig at vi har en felles situasjonsforståelse, sa Lund til vassdragskommunene i Innlandet. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), GLB (Glommens og Lågens brukseierforening) og  Meteorologisk institutt innledet med en grundig gjennomgang av situasjonen.  

Det er mange kommuner som har lang erfaring med flom og er godt i gang med forberedelsene. På deres og fylkesberedskapssjefens sjekkliste før flommen står følgende punkter:

 • Gå gjennom materiell og sjekke lageret for sandsekker.
 • Kontroller kjente utsatte punkt.
 • Rensk kulverter, grøfter og stikkrenner.
 • Informer befolkninger - kommunens nettside, sosiale medier, media.
 • Gå gjennom de planer dere har for stenging av veier.
 • Se gjennom planene for eventuell evakuering av utsatte områder.

NVE

Ifølge NVE sine prognoser er faren for storflom redusert noe i Glommavassdraget med den varmeperioden vi hadde i forrige uke.

Grunnlaget for deres analyse:

 

 • Hydrologisk modell for 145 nedbørfelt
 • Snømengder
 • Nedbør og temperaturprognose for ni dager
 • «historisk vær» for perioden 1958 – 2019
 • 62 flomforløp som viser hvordan årets flom vil bli hvis vi får været et av årene i perioden

Ifølge NVEs målinger pr 27 april 2020 viser snømengdene:

Glomma                            5-10% mer enn normalt.

Trysilvassdraget               ca 50% mer enn normalt.

Lågen/Mjøsa                    ca. 30% mer enn normalt

GLB

GLB er regulanten av vassdragene og sørger for at reguleringsmagasinene er tømt ned til laveste regulerte nivå for å kunne ta imot store vannmengder.

METEOROLOGISK INSTITUTT

Foreløpig full vinter i høyfjellet og lite eller ingen snøsmelting. Litt varmere  vær i neste uke, men så igjen en kjøligere periode fram mot 17 mai. Lite nedbør i vente i Innlandet i nærmeste framtid.

 

For å holde deg oppdatert på flomsituasjonen anbefaler vi å følge med på

 • Varsom.no