Ny veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nylig lagt ut en revidert versjon av veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Den erstatter forrige veileder fra 2014.

Publisert 24.10.2022

Revideringen av veilederen bygger på erfaringer fra arbeidet med kommunal beredskapsplikt og helhetlig ROS.  DSB har også bygget på erfaringer fra annet samfunnssikkerhetsarbeid både på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Det er tatt hensyn til generell samfunnsutvikling, særlig innen teknologi, klima og sikkerhetspolitikk.  I reviderengen har DSB hatt hensyn til endringer i standard NS 5814:2021 Krav til risikovurderinger

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.