Lærte om strålevern og atomsikkerhet

Foto: Lisbeth B.Huse.

Beredskapskoordinatorer fra kommunene i Innlandet fikk lære om strålevern og atomsikkerhet på to fagdager som Statsforvalteren i Innlandet arrangerte 5. og oktober.

Publisert 21.10.2022

Fagdagene som ble gjennomført 5. og 6 oktober 22. Statsforvalter Knut Storberget deltok første dagen på møtet og skrøt av innsatsen som kommunene gjør på beredskapsområdet. Knut sa samtidig at det nå er viktig at kommunene forbereder seg til en «ny normal». «Ny normal» vil si at både kommuner og Statsforvalteren må forberede seg for å håndtere flere beredskapshendelser samtidig over lang tid. Det er også behov for at innbyggerne har sørget for egenberedskap og kan klare seg noen dager på egenhånd.

Noen av temaene den første dagen var beredskapssituasjon i Norge og Innlandet, ny risiko- og sårbarhetsanalyse for Innlandet fylke (Fylkes ROS), situasjonsbilde ved prioriteringer på kraft/strøm og Egenberedskapsuka 2022.

Strømrasjonering

Tema om strømrasjonering handlet om arbeidet som må gjøres i kommuner og andre etater med å lage prioriteringslister som skal sørge for at kraftrasjonering blir gjennomført på en samfunnsmessig rasjonell måte. Kommunen må ha dialog med nettselskapene og oppdatere dem på hvilke tjenester i kommunen som må prioriteres dersom strømrasjonering blir aktuelt.

Egenberedskapsuka 2022

Beredskapskoordinatorer i Gran og Åmot kommune presenterte sine planer for egenberedskapsuka. De delte tips om at man burde formidle noen få budskap, for eksempel at innbyggere må huske på å ha nok vann hjemme. Det kan også være nyttig å velge ut enkelte grupper å nå ut til med budskapet om egenberedskap.  Eksempler er studenter og barnehager. Egenberedskapsuka 2022 arrangeres i uke 44 (31.oktober-6.november). 

Økt kunnskap om strålevern og atomsikkerhet

Dag to var en del av kompetanseheving for en øvelse i Våler kommune som skal gjennomføres 26. oktober.  Nødetatene, Forsvaret og Sivilforsvaret, kriseledelsen i Våler kommune samt EPS team og kriseteam deltok i tillegg til beredskapskoordinatorene på dag to. Dette var en kompetansedag i forkant av en fullskala øvelse med CBRN-moment i Våler kommune som skal gjennomføres 26.oktober.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet informerte om hvordan de jobber, med særlig blikk på krigen i Ukraina og kjernekraftverket i Zaporizjzja.

RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) informerte om opplæring av kriseteam i Innlandet og drift av EPS (evakuert- og pårørendesenter.

Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) og Sivilforsvarets renseenhet informerte om sitt ansvarsområde. Forsvarets ABC skole delte informasjon om hvilke ressurser de har som kan hjelpe til når ulykken/hendelsen skulle skje. I tillegg ble det gjennomført en diskusjonsøvelse.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner