Fjellskredberedskap - studietur til Møre og Romsdal

Guro Råheim Kvam, Helse- og omsorgssjef Vang kommune Foto: Gro Taraldsen.

Fjellpartiet Skutshorn i Vang kommune i Valdres vil bli klassifisert som et høyrisikoobjekt og både kommunen og Statsforvalteren har et definert ansvar beskrevet i Nasjonal beredskapsplan for fjellskred.

Publisert 02.09.2022

Skutshorn klassifisert som høyrisikoobjekt

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har de siste årene utført fare- og risikoklassifikasjon for fjellpartiet Skutshorn i Vang kommune i Valdres. Etter en samlet vurdering av årlig sannsynlighet og mulige konsekvenser av fjellskred vil fjellpartiet bli klassifisert som et høyrisikoobjekt.

NVE ønsker å ha på plass et system for kontinuerlig overvåking så raskt som mulig, innen utgangen av 2023. Frem til da er det allerede nå etablert overvåking som vil gi tidlig forvarsel på eventuelt økte bevegelser i fjellpartiet.
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/nve-starter-kontinuerlig-overvaakning-av-fjellpartiet-skutshorn-i-vang-kommune/

Studietur til Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Innlandet og Vang kommune besøkte nylig Møre og Romsdal for å få innføring i hvordan andre fylker og kommuner har løst kravene som stilles etter påvisning av ustabile fjellpartier. Bakgrunnen er at NVE den 30.juni 2022 informerte om at de startet  overvåkning av fjellpartiet Skutshorn i Vang kommune.

Turen startet hos Statsforvalteren i Møre- og Romsdal der Trygve Hjelm-Winter og Renate Frøyen delte erfaringer fra hvordan de har jobbet med tilsvarende fjell som er klassifisert som høyrisikoobjekt i Møre- og Romsdal.

 

Foto: fv Synnøve Sørum Falkendal (Vang), Ingeborg Lunde (Vang), Guro Råheim Kvam (Vang), Eldar Gjærde (NVE) og Morten Johansen (Vang).

Fredag 25. august besøkte vi NVEs overvåkningssentral i Stranda der Eldar Gjærde ga oss et godt innblikk i det omfattende arbeidet som gjøres i fjellpartiene som er definerte høyrisikoobjekt.  Det omfatter plassering og vedlikehold av måleutstyr mm på stedet, daglig overvåking og opplegg for vaktordning.Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Fjellskredovervåking

NVE overvåker ustabile fjellpartier med moderat og høy risiko. Fjellpartier med moderat risiko overvåkes periodisk, mens fjellpartier med høy risiko overvåkes kontinuerlig. Overvåkingen inngår i en samlet beredskap sammen med kommuner, politi, Statsforvalteren, med flere.