Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Kommunene kan søke Statsforvalteren om stimuleringstilskudd for å sikre tilgang på veterinærtjenester i kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer. Søknadsfristen til Statsforvalteren i Innlandet er 15. april 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.02.2021

Innlandet har fått ei ramme for 2021 på kr 2 944 000.

Midlene skal prioriteres til kommuner som har problemer med å rekruttere veterinærer og opprettholde stabil tilgang til veterinærtjenester. Lågt dyretall og krevende infrastruktur er blant kriteriene for tildeling av tilskudd. Aktuelle tiltak kan være driftsstøtte, etableringsstøtte eller å opprette kommunale veterinærstillinger. Stimuleringstilskuddet kan ikke brukes til å dekke kostnader ved veterinære reiser og veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Kommunene må gjøre ordningen kjent for alle veterinærer som arbeider i området som søknaden gjelder og sette en frist for veterinærene til å søke. Kommunen skal bare ta med tiltak som oppfyller vilkåra for tilskudd i søknaden til Statsforvalteren.

Når kommunen har fått sin tildeling fra Statsforvalteren, må kommunen vurdere hvilke søknader som skal prioriteres. Kommunens vedtak om å fordele tilskudd videre til veterinærene kan påklages. Statsforvalteren er klageinstans.

Kommunen kan sette vilkår om at veterinærer som får stimuleringstilskudd må delta i den kliniske veterinærvakta hvis dette er nødvendig for å få nok veterinærer til å delta i vaktordningen.

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets sider her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.