Oversikt over alle veterinærforetaks kontoradresser.

På grunn av regelen om at reisen skal beregnes fra nærmeste veterinærforetak til rekvirenten for reiser utført utenom offentlig veterinærvakt, legger Fylkesmannen ut liste over alle veterinærforetaks kontoradresser.

Lista ligger i høyre marg, og er hentet fra Enhetsregisteret. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.02.2020

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser har følgende bestemmelser om hvordan reise skal beregnes. Prinsippet om hvordan reise skal beregnes er vidt forskjellig om reisen er utført på vakt eller ikke:

§ 5.Beregning av reisetilskudd

...

Så framt reisen ikke er foretatt som ledd i den veterinære vakttjenesten, skal avstanden fra nærmeste veterinærforetak legges til grunn ved beregning av tilskudd.

...

Det betyr at du for reiser utført i forbindelse med vakta alltid skal beregne reise fra kontoradressen (faste kontorsted).

Men at du for alle øvrige reiser skal beregne reisen fra kontoradressen til det veterinærkontoret som har adresse i "hurtigste og rimeligste" avstand til dyreholdet / rekvirenten. 

Vedlagte Excelfil viser registerte alle norske veterinærforetaks kontoradresser. Disse viser hva som skal anses som fast kontorsted, også for dine egne reiser når ditt eget foretak er nærmest rekvirenten. Vi gjør oppmerksom på at du også skal ta hensyn til foretak som ligger i annet veterinærvaktdistrikt, annen kommune og annet fylke, da forskrifta ikke skiller på dette. Det vil si, forklart med et eksempel, at nærmeste veterinærforetak fra dyrehold i Grotli i Skjåk, kan være i Stryn i Sogn og Fjordane. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.