Informasjon fra landbruksdirektoratet om ny ordning for å søke om veterinærreisetilskuddet

 

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.01.2020

Landbruksdirektoratet har bedt fylkesmennene om å formidle følgende informasjon til søkere av veterinærreisetilskuddet.  Fylkesmannen viser også til informasjon gitt i vedtaksbrevene for 3. kvartal 2019.

 

                                                                                                        Januar 2020

Ny løsning for å søke om tilskudd til veterinærreiser

Landbruksdirektoratet utvikler et nytt, digitalt system som veterinærene skal bruke for å søke fylkesmannen om tilskudd til veterinærreiser. Det nye systemet vil tidligst være klart i april 2020.

Veterinærene vil finne den nye løsningen i Dyrehelseportalen hos Animalia når den er ferdig utviklet.

Det legges ikke opp til at veterinærene skal kunne velge å søke på papir, men det vil bli etablert en god supporttjeneste som skal hjelpe veterinærene til å ta i bruk den nye løsningen.

Løsningen tilpasses både mobil, nettbrett og desktop (PC). Søknader om tilskudd til veterinærreiser vil kunne sendes inn fortløpende. Fylkesmannen vil utbetale tilskudd månedlig.

Fylkesmannen vil sende ut nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk løsningen til veterinærer som i dag søker om tilskudd til veterinærreiser. Slik informasjon vil også bli tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider.

  • Veterinærene skal fortsette å søke om reisetilskudd på eksisterende papirskjema frem til Landbruksdirektoratet er ferdig med å utvikle nytt søknadssystem.
  • Landbruksdirektoratet vil informere om når nytt søknadssystem kan tas i bruk gjennom relevante informasjonskanaler så snart tidspunktet for dette er endelig avklart.
  • Veterinærene vil finne informasjon om og brukerveiledning til nytt søknadssystem på Landbruksdirektoratets nettsider når løsningen er klar.

Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.