Tips om hva som er viktig å huske når du søker

Ut fra det som dukker opp i søknadsbunken, ønsker vi å gi følgende tips for utfylling av søknaden.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2019
  • "Så framt reisen ikke er foretatt som ledd i den veterinære vakttjenesten, skal avstanden fra nærmeste veterinærforetak legges til grunn ved beregning av tilskudd." 

Dette innbærer at regelen gjelder for all kjøring utenom vakt. 

  • Det er hurtigste og rimeligste reiserute det skal søkes om tilskudd til.
  • Bompenger. Vi har sagt at dere skal føre opp bompenger med satsen som er skiltet, ikke fratrukket eventuelle rabatter som dere faktisk får. Dere behøver ikke legge ved kvitteringer, men ved kontroll, må dere kunne dokumentere at dere har passert bomstasjonen. For private veger med bom, bør man oppbevare kvittering da dette forenkler en eventuell kontroll.

 

  • NB!  Det er viktig å søke innen fristen. Søknadsfristene for hvert kvartal er angtt på søknadsskjemaet.

Fylkesmannen har nemlig i  liten grad mulighet til å dispensere fra søknadfristen, og for seint innlevert søknad skal som hovedregel bli avvist. 

  • Skriv navnet på foretaket, ikke ditt eget, dersom disse er forskjellige.

 

  • Du skal sannsynligvis ikke beregne tilskudd til innleid skyss. Det  er lite aktuelt i Hedmark og  Oppland hvor vi verken har båtskyss eller drosjekjøring. Dette er en feil som er lett å oppdage for den som behandler søknadene, men unngå  likevel denne feilen, da vi må bruke mer tid på søknaden når det er gitt feilopplysninger. 

 

  • Bruk riktig satser.  Gjeldende sats er på 12,07 altså utgjør fradrag for 40 km  kr 482,80.

 

  • Sendt oppdatering til Enhetsregisteret ved adresseendring. Fylkesmannen forholder seg til foretakets adresse i Enhetsregisteret. 

 

  • Nytt kontonummer: Skriv tydelig beskjed til saksbehandler på søknadsskjemaet at det er et nytt kontonummer. For hvis saksbehandler ikke blir gjort oppmerksom på, dette, vil tilskuddet automatisk bli utbetalt til samme nummer som forrige utbetaling, fordi dette ligger lagret i databasen.

 

 

 

 

 

 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.