Nytt regionalt bygdeutviklingsprogram for Innlandet

Kvalitet, klimatilpasning og verdiskaping er stikkord for prioriteringene i Innlandets første felles Regionale bygdeutviklingsprogram.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.05.2019

Regionalt bygdeutviklingsprogram gir regionale føringer for bruken av en kvart milliard kroner årlig for jord- og skogbruket i Innlandet.

Regionalt bygdeutviklingsprogram består av de tre delprogrammene:

  • Regionalt næringsprogram
  • Regionalt miljøprogram
  • Regionalt skog- og klimaprogram

Programmet gjelder for årene 2019-2022 og er en oppfølging av den nasjonale landbrukspolitikken gjennom å styrke, samordne og målrette det regionale arbeidet.

Programmet er utarbeidet i bredt og godt samspill mellom Fylkesmannen, fylkeskommunene, Innovasjon Norge, bondelagene, bonde- og småbrukarlagene og skogeierorganisasjonene i Innlandet. Våren 2018 ble det gjennomført innspillsmøter i hele Innlandet. Til sammen samlet disse møtene om lag to hundre deltakere. I tillegg til innspillene i møtene fikk vi inn over femti skriftlige innspill i etterkant. Flere av innspillene var fellesinnspill fra mange aktører. 

Programmet speiler nye utfordringer, med markedsbalanse i de fleste produksjoner. Mens forrige regionale bygdeutviklingsprogram i begge fylker hadde økt produksjon som hovedmål, er fokuset nå i større grad rettet mot økt verdiskaping, klimatilpasning og kvalitetsproduksjon. Disse tre stikkordene samsvarer også med hovedbudskapet i innspillsrunden.

Innlandet er den største landbruksregionen med tilnærmet komplette verdikjeder innen jord- og skogbruk. Vi har grønn kunnskapsproduksjon på alle vitenskapelige nivåer, et sterkt veiledningsapparat, landets ledende bioøkonomiklynge og en høy bevissthet om landbruk blant befolkningen og våre politikere. Vi har med andre ord alle forutsetninger for å nå vedtatt hovedmål for programmet:

Innlandet skal ha et bærekraftig og attraktivt landbruk som bidrar til kvalitetsproduksjon, vekst og utvikling i hele fylket!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.