Landbrukets økologikongress 7. - 8. februar 2023

Konferansesal med mange tilhørere til foredrag
Fra åpningen av Landbrukets økologikongress 2020 Foto: Debio.

Den 7. – 8. februar 2023 samles hele verdikjeden i landbruket til inspirasjon og samarbeid om økt økologisk og bærekraftig norsk matproduksjon. Kongressen er på Gardermoen, og blir innledet med en hilsen fra landbruks- og matminister Sandra Borch.

Publisert 03.01.2023

Etterspørsel og forbruk av økologiske matvarer øker i Norge. Samtidig står den norske produksjonen på stedet hvil og importen øker. Stadig flere her hjemme, i våre naboland og ellers i Europa ser til økologisk landbruk for å finne bærekraftige løsninger på utfordringer knyttet til ressursbruk, klima, biologisk mangfold og økonomi. Økologikonferansen 2023 er arenaen der hele verdikjeden møtes for å utveksle kunnskap og ideer for å mobilisere til økt produksjon og forbruk av norsk, økologisk mat.

Det blir to dager fullspekket med inspirerende og tankevekkende foredrag der alle ledd i kjeden mellom bonde og bord er representert.

Programmet tar for seg de store spørsmålene som bærekraft, miljø og selvforsyning, men dykker også dypere ned i de ulike produksjonene og markedsutviklingen i norsk matproduksjon

Det blir også en stor utstilling med økologiske produsenter, markedsaktører, forskning og mye annet.

Konferansen er finansiert av midler fra Landbruksdirektoratet, og Statsforvalteren er en av mange samarbeidsparter som står bak konferansen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.